Σύνθεση 100% Acrylic
Μήκος 100g 240m
Τύπος Fancy
Εποχή 4 Εποχών
Χρώματα 18 (13 διαθέσιμα)
Βελόνες 4.00 - 4.00
Βελονάκια 2.00 - 3.00
8923
ΝΕΟ8923
85802
ΝΕΟ85802
86385
ΝΕΟ86385
86463
ΝΕΟ86463
86844
ΝΕΟ86844