Σύνθεση 100% Acrylic
Μήκος 100 gr. 320 mt.
Τύπος Classical
Εποχή
Χρώματα 8 (8 διαθέσιμα)
Βελόνες 3.00 - 4.00
Βελονάκια 2.00 - 4.00