Σύνθεση 100 % acrylic
Μήκος 100 gr. 210 mt.
Τύπος Classical
Εποχή
Χρώματα 6 (2 διαθέσιμα)
Βελόνες 2.50 - 4.00
Βελονάκια 2.00 - 4.00
4882
ΝΕΟ4882