Βελόνες Inox Κυκλικές
2.0(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 2,00
ΝΕΟ2.0(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 2,00
2.5(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 2,50
ΝΕΟ2.5(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 2,50
3,50  (40cm)
ΝΕΟ3,50 (40cm)
3.0(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 3,00
ΝΕΟ3.0(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 3,00
3.5(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 3,50
ΝΕΟ3.5(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 3,50
4.0 (40cm)
ΝΕΟ4.0 (40cm)
4.0(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 4,00
ΝΕΟ4.0(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 4,00
4.5(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 4,50
ΝΕΟ4.5(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 4,50
5.0 (40cm)
ΝΕΟ5.0 (40cm)
5.0(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 5,00
ΝΕΟ5.0(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 5,00
6.0 (40cm)
ΝΕΟ6.0 (40cm)
6.0(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 6,00
ΝΕΟ6.0(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 6,00
7.0(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 7,00
ΝΕΟ7.0(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 7,00
8.0(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 8,00
ΝΕΟ8.0(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 8,00
9.0(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 9,00
ΝΕΟ9.0(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 9,00
10.0(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 10,00
ΝΕΟ10.0(100cm) Βελόνα Inox Κυκλική 10,00