Σύνθεση %100 Cotton
Μήκος 250 gr, 275m
Τύπος Fancy
Εποχή 4 Εποχών
Χρώματα 20 (18 διαθέσιμα)
Βελόνες 4.00 - 5.00
Βελονάκια 3.00 - 4.00
60 Damson
ΝΕΟ60 Damson
190 dark green
ΝΕΟ190 dark green
194 Dark Grey
ΝΕΟ194 Dark Grey
1000 Light Blue
ΝΕΟ1000 Light Blue
1002 Light Yellow
ΝΕΟ1002 Light Yellow
1964 Onion
ΝΕΟ1964 Onion
2101 White
ΝΕΟ2101 White
2107 Light Grey
ΝΕΟ2107 Light Grey
2111 Black
ΝΕΟ2111 Black
2112 Navy
ΝΕΟ2112 Navy
2113 Jeans
ΝΕΟ2113 Jeans
2119 Mint
ΝΕΟ2119 Mint
2121 Benetton
ΝΕΟ2121 Benetton
2130 Rose
ΝΕΟ2130 Rose
2135 Lilac
ΝΕΟ2135 Lilac
2136 Coral
ΝΕΟ2136 Coral
2244 Dark Rose
ΝΕΟ2244 Dark Rose
2588 Salmon
ΝΕΟ2588 Salmon
2601 Saks blue
ΝΕΟ2601 Saks blue