Φίλντισι Στοιχεία
Στοιχεία
1 Φίλντισι Στοιχείο Σταυρός Περαστός με Ματάκι Χαολίτη 8x8mm Κωδικός:  74720001
ΝΕΟ1 Φίλντισι Στοιχείο Σταυρός Περαστός με Ματάκι Χαολίτη 8x8mm Κωδικός: 74720001
2 Φίλντισι Στοιχείο Οβάλ Περαστό με Ματάκι Χαολίτη 5x10mm Κωδικός:  74720005
ΝΕΟ2 Φίλντισι Στοιχείο Οβάλ Περαστό με Ματάκι Χαολίτη 5x10mm Κωδικός: 74720005